Coaching

Iedereen heeft wel eens een moment in zijn of haar leven waarop keuzes moeten worden gemaakt of een balans wordt opgemaakt. Vaak dan kan het zijn dat je overvallen wordt door vragen, twijfel, angst en/of onzekerheid. Deze momenten, vragen en emoties worden door iedereen op zijn of haar eigen wijze beleefd en geïnterpreteerd.

Soms kan het verhelderend zijn van gedachten te wisselen over de vragen die je bezig houden met een Professioneel Coach. Iemand die door jarenlange ervaring en opleiding je kan ondersteunen in de zoektocht naar je antwoord. Soms al op hele simpele manieren, door middel van coachende gesprekken.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Socratische methode. Dit houdt in dat er vanuit wordt gegaan dat je de antwoorden voor je vragen al lang bij je draagt, maar dat je ze slechts nog bewust moet worden. Door een specifieke manier van vragen helpt de Professioneel Coach je hierbij. Daarnaast worden er concrete tools met betrekking tot bepaalde theorieën ingezet, die verhelderend en inzicht gevend kunnen werken waar het gaat om (inter)menselijke processen. Tevens kunnen technieken ingezet worden als: familie opstellingen, ontspannings- en/of visualisatieoefeningen, schrijven, schilderen, tekenen en soms muziek.

Voor wie en wanneer?

Maar ook als je niet een specifieke vraag hebt kan het prettig zijn om samen met een Professioneel Coach een kijkje te nemen naar de manier waarop jij in het leven staat, je leven leidt en je keuzes maakt.

Om in gesprek te komen met een Professioneel Coach hoef je dus niet ‘ziek’ te zijn of ‘problemen’ te ervaren. Soms kan een knagend gevoel, of het gevoel: "Is dit het nu?" ook een zeer goed moment zijn je leven eens onder de loep te nemen en een Professioneel Coach in te schakelen. Deze biedt je optimaliserende sessies aan. 

Heeft u therapie of geneeskundige sessies nodig, dan wordt daar de GZ-Psycholoog voor ingeschakeld, bij wie je terecht kunt voor psychologische hulpverlening. Dit laatste kan middels een doorverwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of een andere arts. Hierover vindt u meer informatie onder het kopje: psychologische hulpverlening.

De Professioneel Coach ondersteunt je bij onder andere:

  • Nieuwe inzichten krijgen over jezelf en over jezelf in relaties tot anderen
  • (Opnieuw) leren luisteren naar je intuïtie
  • Leren herkennen wat je echte 'behoefte' is
  • Leren keuzes te maken op basis van deze echte 'behoefte'
  • Leren om te gaan met weerstand in jezelf of uit je omgeving bij gedragsverandering
  • Effectiever leren omgaan met gevoel, communicatie, energie

Onze Professioneel Coach is aangesloten bij Nobco en houdt zich aan de ethische gedragscode die hieraan is verbonden.