Over CoachingSenS

"Wat een rode draad is in mijn werk en wat mij al jaren blijft boeien is de zoektocht naar wat iemands motivatie achter verandergedrag - of mooier gezegd ontwikkeling - is of zou kunnen zijn: want niet iedereen is gemotiveerd, ook al is verandergedrag en ontwikkeling wenselijk. Verandering of ontwikkeling vergt discipline. En daar is motivatie voor nodig. Deze motivatie is voor iedereen weer anders. Dat ik al jaren onderdeel heb mogen uitmaken van de zoektocht van velen, is ook een verrijking van mijn éigen ontwikkeling geweest en nog. En ik hoop dat dat ook altijd zal blijven. Want niemand is ooit uitgeleerd.”

Wat heeft mij gebracht tot waar ik ben? In 1994 begon ik met een opleiding Kunst en Design in Leeuwarden. Ik had net de havo afgerond en wist niet wat ik hierna zou moeten gaan doen. Ik wist wel dat ik handvaardigheid – wat ik ook in mijn vakkenpakket had – erg leuk vond altijd. Dus besloot ik na het behalen van mijn havo diploma in 1994 de opleiding Kunst en Design te Leeuwarden te gaan volgen. Dit is kortgezegd een enorme creatieve, gezellige en leerzame periode geweest die tot 1998 heeft geduurd. Hierna studeerde ik af als adviseur vormgever en …ik had geen idee wat ik daarmee zou moeten doen. Maar wat een goede tijd heb ik gehad!

Mijn behoefte om nu wat meer met mijn hersenen (zo beleefde ik dat destijds) te gaan doen was geboren. Ook had ik de behoefte om ook een ‘concreet’ vak te leren, waar ik later een baan mee zou kunnen krijgen. In 1998 ben ik op de Universiteit Utrecht gestart met een zogenaamde gammapropedeuse; in het eerste jaar kon je 3 sociale vakken kiezen, om vervolgens met 1 daarvan verder te gaan. Dit werd voor mij psychologie. Bij het zien van de hersenen, met al zijn Latijnse namen, functies en ook mogelijke laesies en stoornissen, was ik verkocht. Daarna ging het bijna vanzelf. Niet helemaal, ik was namelijk gemotiveerd, en dat werkte als een trein. Uiteindelijk ben ik in 2002 afgestudeerd in de richting van neuro- en revalidatiepsychologie te Nijmegen. Na een aantal werkzame jaren ben ik mijn eigen praktijk CoachingSenS gestart in 2008 en ben ik in 2012 afgestudeerd als GZ-Psycholoog.


Voor meer informatie over studie, training en werkervaring zie LinkedIn.