Psychologische hulpverlening

Psychologische hulpverlening is een 'geneeskundige dienst' en heeft als doel het ondersteunen van een genezingsproces bij een stoornis of in andere gevallen de ondersteuning bij het leren omgaan met een stoornis. Om voor psychologische hulp in aanmerking te komen, zal er sprake moeten zijn van een (vermoeden) van een stoornis uit de DSM-V, een handboek voor psychologen, met daarin uiteenlopende beschrijvingen en classificaties van psychische klachten. Dit soort stoornissen vormen, samen met iemands persoonlijke verhaal en klachten de diagnose.

Voor wie en wanneer?

CoachingSenS biedt psychologische hulpverlening aan volwassenen en ouderen vanaf 18 jaar. Voor kinderen en jeugd verwijs ik u naar de daarvoor opgeleide collega’s Kinder en Jeugd - psychologen en orthopedagogen. Een GZ-psycholoog kan ingezet worden voor o.a. cliënten met psychische klachten. Het gaat dan veelal om de volgende klachten: Depressie, angst/fobie, paniek, (gestagneerde)rouw, verlieservaring, trauma, verslaving. Maar een GZ-psycholoog kan ook ingezet worden voor diagnostisch onderzoek, analyses, risicotaxaties, adviseren van teams etc.

Sinds het bestaan van mijn praktijk (2008) heb ik met veel plezier vele cliënten verwezen door hun (huis)artsen mogen ondersteunen in hun zoektocht. Daarnaast heb ik mij al die tijd ook met grote regelmaat laten inhuren als ZZP-er of interim GZ psycholoog door verschillende (zorg)instanties (zie samenwerkenden partners). Ik ben van mening dat het werken in een team mij scherp houdt en dwingt tot zelfreflectie en groei.

Door steeds weer in een ander team of in een andere omgeving terecht te komen, ben ik genoodzaakt mij steeds weer opnieuw bewust in te zetten voor een gezonde samenwerking en word ik uitgedaagd scherp te blijven op mijn manier van werken en handelen. Door het werken in teamverband, maar ook door het schakelen tussen verschillende werkomgevingen, blijf ik in beweging en voorkom ik werkblindheid, iets wat ik ten alle tijden wil voorkomen, omdat iedere cliënt cq patiënt altijd een verse blik verdient.

Sinds 2023 heb ik besloten om de samenwerking met de zorgverzekeringen stop te zetten en me alleen nog maar te laten inhuren als ZZP-er cq interimpsycholoog. Neem gerust contact met me op voor de mogelijkheden.

Ik ben als GZ-psycholoog BIG geregistreerd en aangesloten bij het NIP. Hiermee conformeer ik mij als GZ-psycholoog aan de ethische beroepscode van het NIP.


Neem voor meer informatie over andere mogelijkheden gerust contact met mij op.